Berm- en Slootonderhoud


Van der Kraaij heeft een uitgebreid machine park om al het berm- en slootonderhoud mee uit te kunnen voeren. Omdat deze werkzaamheden vaak langs de weg verricht worden heeft ons personeel een cursus veilig werken langs de weg gevolgd. Hier onder vindt u de verschillende werkzaamheden die wij op dit gebied uitvoeren.


Trekkers met maaikorf. Voor het opschonen van sloten beschikken wij over tractoren met aangebouwde Herderarm.Rupsgraafmachines met maaikorf. Wij hebben verschillende minirupsgraafmachines die uitgerust kunnen worden met een maaikorf. Deze machines zijn uitermate geschikt om moeilijk bereikbare sloten op te schonen. vanwege de lage bodemdruk


Maaiboot. Voor het maaien van riet en andere water planten in breede of moeilijk bereikbare wateren hebben wij een maaiboot.Tractoren met herder en klepelmaaier. Voor het maaien van taluten beschikken wij over tractoren met aangebouwd Herderarm en klepelmaaier.


Klepelmaaiers met actieframe met flitslampen. Om langs de weg veilig te kunnen klepelen beschikken wij over achterklepelmaaiers voorzien van actieframe met flitslampen. Hiermee hopen wij de veiligheid van weggebruikers en ons personeel te verbeteren.Klepelmaaiers. Wij hebben verschillende klepelmaaiers, zowel voor als achter maaiers. Deze kunnen gebruikt worden voor het maaien van weg bermen, maar ook voor het maaien vaan braakliggende terreinen.


Maaien, persen & opruimen van wegkanten. Tevens kunnen we ook de wegkanten maaien, harken & persen. Deze balen worden bij elkaar gereden en per vrachtwagen afgevoerd.