Projecten

Hieronder vindt u een aantal van de door Van der Kraaij uitgevoerde projecten.


Bomen rooien & wandelpaden aanleggen langs Oostplantsoen te Delft

Verschillende bomen gerooid en daarna wandelpaden aangelegd langs Oostplantsoen in Delft.

Aanleg Eventingterrein Manege Chardon

In opdracht van manege Chardon hebben wij een nieuw eventingterrein gerealiseerd.
Met onder andere een waterbak
Verbreden van wandelpaden in het Zwethzone-gebied te Westland

Voor Verboon Maasland hebben wij de wandelpaden verbreed van 1m tot 1.40m en een nieuwe laag schelpen aangebracht over de gehele breedte.


Zwethzone

In de 2e helft van 2012 heeft Van der Kraaij in opdracht van de gemeente Westland het recreatiegebied Zwethzone ingericht. Hiervoor zijn er diverse nieuwe waterpartijen gegraven. Daarnaast zijn er nieuwe duikers gelegd, is er een nieuwe stuw geplaatst en is er nieuwe beschoeiing geplaatst. In het voorjaar van 2013 is dit afgerondUitgraven ligboxenstal

Voor de uitbreiding van de ligboxenstal van melkveehouder v.d. Berg uit Schipluiden heeft Van der Kraaij het grondwerk verzorgd. Dit bestond uit het uitgraven van de bouwput, het vrijgraven van de heipalen en het aan brengen van gebroken puin.
Aanleg dammen Recreatiegebied De Zuidrand Midden-Delfland/Vlaardingen

In Juli 2012 heeft Van der Kraaij, in opdracht van natuurvereniging de Vockestaert, verschillende dammen aangelegd in gebied de zuidrand. Omdat het hier gaat om een veengebied, is er voor gekozen om grasbalen te gebruiken als Fundering voor de dammen. Hiermee moet voorkomen worden dat de relatief zwaardere klei grond welke is opgebracht, niet wegzakt.Kappen bomen Naaldwijk

In april 2012 heeft Van der Kraaij in samenwerking met M.W.Gooswilgen BV.. een groot aantal bomen gekapt in Naaldwijk. Deze werkzaamheden hebben deels in de nacht plaats gevonden.
Renovatie landgoed Ockenburgh te Den Haag

Van de Kraaij BV. Heeft in maart van 2012 verschillende werkzaamheden verricht tijdens de renovatie van het Landgoed Ockenburgh. De werkzaamheden bestonden uit het aanleggen van wandelpaden, het verwijderen van brughoofden, het opknappen van paden en het verwijderen van dood hout.Damwand slaan en kelderuitgraven Kastanjewetering te Den-Hoorn.

In november en december van 2011 hebben wij damwand geslagen en een kelder uitgegraven t.b.v de bouw van een woonhuis aan de Kastanjewetering in Den-hoorn. Dit was naast de locatie waar wij begin 2011 vergelijkbare werkzaamheden hebben uitgevoerd. Nadat de kelder geplaatst is hebben wij de grond weer aangevuld en de damwand verwijderd. 

 

Transport van 43.000 m3 Bagger.

Wij hebben voor 2 baggerwerken het transport aangenomen. In totaal zullen wij ongeveer 43.000mbagger verrijden. Daarnaast zullen ook verschillende van onze mobiele kranen worden ingezet om bagger te laden. 

 

Slopen woonhuis s' Gravenweg te Rotterdam

In juni 2011 hebben wij een woonhuis gesloopt aan de s' Gravenweg in Rotterdam. 

 

Uitgraven kelder nabij Kastanjewetering Den-Hoorn

In het begin van 2011 hebben wij langs de kastanjewetering een bouwput uitgegraven voor de bouw van een volledig onderkelderd woonhuis. Omdat de bodem op deze locatie erg nat en instabiel is, is er een damwand geslagen zodat de put niet zou  instorten. Wanneer de kelder geplaatst is zullen wij de grond weer aanvullen, hemelwaterafvoer maken, en de overigge huisaansluitingen voorbereiden. De damwand zal na het aanvullen met grond weer verwijderd worden. 

 

Slopen inpandig kantoor en betonvloer.

In 2008 hebben wij in een bedrijfspand aan de Rotterdamseweg in Delft de vloer eruit gesloopt, en een inpandig kantoor afgebroken. 

 

Slopen binnenbak Chardon

Wij hebben de oude binnenbak bij manege Chardon in Den-Hoorn gesloopt, en de grond klaar gemaakt voor de bouw van een nieuwe binnenbak.