Nieuwbouw


In 2009 Is van der Kraaij BV. Verhuist naar Lotsweg 12 in Den-Hoorn. Nu is de nieuwbouw al een heel eind gevorderd. Op een paar kleine puntjes na zijn de gebouwen helemaal klaar. Het erf en de erf afscheiding moeten nog wel afgemaakt worden. Hieronder vindt u een fotoimpressie van hoe de nieuwbouw vorderde vanaf begin tot heden.April 2011 Plaatsen hekwerk.

April 2011 Plaatsen hekwerk.

April 2011 Plaatsen hekwerk.

April 2011 Plaatsen hekwerk.


April 2011  Plaatsen hek paardenwei.

April 2011  Plaatsen hek paardenwei.

April 2011  Plaatsen hek paardenwei.

April 2011 Inzaaien paardenwei.


Januari 2011 Definitieve bestrating leggen rond paardenbak.

December 2010. Bomen planten in de tuin.

September 2010: Machinaal bestraten van het erf.


September 2010: Zand brengen voor bestraten van het erf.


September 2010: Begin van bestraten van het erf.

September 2010: Levering stenen voor bestraten erf.

September 2010: Voorbereidingen voor het bestraten van het erf.

April 2010: Bestraten parkeervakken.


Maart 2010: Verwijderen stelconplaten tijdelijke bebouwing.

Februari 2010: Aanleg houtwal rond de tuin.

December 2009. Verwijderen tijdelijke kantoren.

November 2009: leggen verdiepingsvloer werkplaats.


September 2009: Plaatsen verlichting paardenbak.

September 2009: Plaatsen verlichting paardenbak.

Mei 2009: Kolken zetten.

Mei 2009: begin maken verdiepingsvloer werkplaats.april 2009: aanleg van de tuin.


 April 2009: gegrafeerde ruit aangeboden door personeel.


April 2009: inbgebruikname kantoor.

April 2009: straten rondom paardenstal.


April 2009 overzichtsfoto.

Maart 2009 Beschoeing zetten.

Februari 2009 plaatsen laatste sandwichpanelen werktuigberging.

Februari 2009 plaatsen zijwanden werktuigenberging.


Ferbuari 2009 Paardenbak ingebruik genomen.

Ferbuari 2009 Laatste werkzaamheden aan de paardenbak.


Januari 2009 aanleg paardenbak.

Januari 2009 Aanleggen drainage voor de paardenbak.


November 2008 verwijderen steigers rond kantoor.


November 2008 Grond aanvullen rond woonhuis.

Oktober 2008 vorderingen bouw paardenstal.

Oktober 2008 metselen buitenmuren kantoor.


september 2008 plaatsen dak werktuigenberging, werkplaats en kantoor.

September 2008 plaatsen spanten.

Augustus 2008 betonstorten.

Augustus 2008 bewapening gelegd voor vloer werktuigen berging, werkplaats en kantoor.


Augustus 2008 overzichts foto.

Juli 2008 bouw woonhuis.


Juli 2008 overzichtsfoto.

Juni 2008 vrijmaken heipalen kapschuur.


Juni 2008 beton storten kapschuur.


Mei 2008 Eerstepaal geslagen.

Mei 2008 voorbereiding heiwerkzaamheden.

februari 2008 verhuizen materieel.


Februari 2008 plaatsen tijdelijke loodsen.


Februari 2008 egaliseren en aantrillen repak nieuwe terrein.

Januari 2008 plaatsen portecabines.


januari 2008 aanvoeren repak voor verharding terrein.December 2007 Start met verharden van het terrein.

December 2007 bouwklaar maken nieuwe terrein.

November 2007 maaien nieuwe terrein Lotsweg.

November 2007 greppelvrezen voor afwatering nieuw terrein.